วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

บทสวดล้านนาแบบโบราณ

     อื่อกะโลงกาพย์ธัมม์

นับว่าเป็นการสวดแบบพื้นเมืองล้านนาอีกแบบที่เป็นแบบเบ้าโบราณของพุทธศาสนาในล้านนา
สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่ศึกษาเรื่องการกาพย์แบบล้านนา
ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากห้อสมุด
เดี๋ยวถ้าผู้เขียน blog  มีโอกาส จะค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องกลอน  เรื่องกาพย์แบบล้านนามาเผยแพร่

ขอขอบคุณเจ้าของไฟล์วีดีโอที่นำคลิปวิดิโอดี ๆ มาเผยแพร่
เพื่อประดยชน์สำหรับการเรียนรู้นะครับขอขอบคุณ
คุณญาโณ ญาณโพธิเจ้าของไฟล์
https://www.youtube.com/watch?v=BUL-RjiNItU

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์ ปี 2555

สวัสดีทุกท่านที่สนใจเว็บ blog  แห่งนี้  
ในอนาคตอันใกล้นี้  ทางผู้เขียน blog
เตรียมพัฒนาสื่อคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ให้กับผู้สนใจได้แวะเวียนมาใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต นะครับวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เสียงท่านพุทธทาส/ด้วยหลักกวีธรรม ตอนที่ 3

กวีธรรมท่านพุทธทาส ตอนที่ 3


ศีลธรรมดี เท่ากับไหว้ตนเองได้..........
มีศีลธรรมทั้งใจ กาย หายจากทุกข์เป็นสุข.....

ข้อกวีธรรม ศีลธรรม
บรรยายโดยท่านพุทธทาสน่าฟังดี.....
ลองฟังกันนะครับ

เสียงท่านพุทธทาส/ด้วยหลักกวีธรรม ตอนที่ 2

กวีธรรม ท่านพุทธทาส ตอนที่ 2


ทำดี...ไม่สูญหาย.....
เครื่องรางของขลัง....ไม่จีรัง.......
ไม่ใช่เปลือกหุ้ม.....กายให้สดใส....
ห่อด้วยธรรมะ.....จึงบริสุทธิ์......เป็นเปลือกสดใส...
ห่อหุ้มกายใจ....
เราดีดีกว่า ดวง........

ดวงดีมีเหตุ เพราะเราทำดี......
ได้ดีเพราะคำด่า..........

ลองฟังดูนะครับ.....ทำให้ใจสงบดีแท้......

เสียงท่านพุทธทาส/ด้วยหลักกวีธรรมตอนที่ 1

กวีธรรมท่านพุทธทาส ตอนที่ 1ผู้ไม่ตายจากธรรม ผู้เป็นสื่อธรรมะของพุทธศาสนา....
ธรรมอันได้ล้วนแล้วแต่ประเสริฐ......
ประเสริฐด้วยคุณวิเศษ......
คือธรรมโคตร.......
พุทธธรรม ค่ำจุนโลก.......

ด้วยพุทธทาส กวีธรรม ค่ำจุนโลก หยั่งอยู่ยืนยาว....

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สุขสันต์ๆ วันปีใหม่ 2554

ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาดี ร่ำรสยกันทั่วหน้า

สุขสันต์วันปีใหม่
คิดทำ ทำดี ได้ดี
ชีวีมีสุข

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เพลงธรรม น่าฟัง

ธรรมะ อันที่จริงแล้วก็คือเป้าหมายเดียวกัน คือ นิพาน

จึงเลือกเดินได้หลายสายสายถนน แต่หนสุดท้ายของเส้นทางก็ไปบรรจบกันที่จุดเดียวกัน คือ นิพาน