วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

บทสวดล้านนาแบบโบราณ

     อื่อกะโลงกาพย์ธัมม์

นับว่าเป็นการสวดแบบพื้นเมืองล้านนาอีกแบบที่เป็นแบบเบ้าโบราณของพุทธศาสนาในล้านนา
สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่ศึกษาเรื่องการกาพย์แบบล้านนา
ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากห้อสมุด
เดี๋ยวถ้าผู้เขียน blog  มีโอกาส จะค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องกลอน  เรื่องกาพย์แบบล้านนามาเผยแพร่

ขอขอบคุณเจ้าของไฟล์วีดีโอที่นำคลิปวิดิโอดี ๆ มาเผยแพร่
เพื่อประดยชน์สำหรับการเรียนรู้นะครับขอขอบคุณ
คุณญาโณ ญาณโพธิเจ้าของไฟล์
https://www.youtube.com/watch?v=BUL-RjiNItU